Affärsekonomi

Ekonomi berör alla. Om du får en bättre förståelse för företagets lönsamhetsprocess känner du också en större trygghet och kompetens att använda ekonomiska begrepp. Mentalt stärker det dig att du kan nu ta diskussioner och beslut utanför ditt område Enklare-gruppen AB kan hjälpa dig med föreläsningar och utbildningar inom ekonomi för enbart nyfikna medarbetare till säljare, chefer och ekonomer.

Vinst eller förlust – Ekonomi för nyfikna

Du hör allt mer ekonomiska begrepp användas på företaget och i din vardag. Du känner dig osäker på dess betydelse och innebörd. Du vet att mer kunskap skulle gör att du känner dig tryggare i ekonomiska diskussioner och när du behöver ta beslut.

Föreläsning eller utbildning

Vi går igenom de mest grundläggande begreppen inom affärsekonomi och hur de är kopplade till olika delar av företaget. Efter föreläsningen känner du till olika begrepp inom affärsekonomi och du har fått kompetens att använda olika ekonomiska begrepp. Mentalt stärker det dig att du nu kan ta diskussioner och beslut utanför ditt område.

”Människans största tillgång är nog nyfikenheten.”

Vi går bland annat igenom:

 • Varför behövs affärsekonomi
 • Vad innebär budgetering och resultatplanering
 • Olika nyckeltal – finansiella och icke-finansiella
 • Förståelse för kopplingen pålägg-marginal-inköpspris
 • Hur och varför man använder olika affärsekonomiverktyg
 • Att läsa och förstå en balans- och resultatrapport
 • Hur vision, strategi och affärsekonomi går hand i hand
 • Vikten av företagets värderingar för affärsekonomi

Gröna siffror - Ekonomi för chefer

Du sitter med ledningsgruppen och de pratar om nyckeltal och de undrar hur du tänker.

Tänker?! tänker du – det är väl ekonomen som bestämmer? Nej, inte längre, utan du förväntas ta större ansvar för hur du får din avdelning att prestera och nå organisationens mål.

Utbildning

Utbildningen går igenom grundläggande begrepp inom affärsekonomi och hur de är kopplade till din roll som chef. Du får en bättre förståelse för företagets lönsamhetsprocess och känner en större trygghet och kompetens att använda ekonomiska begrepp. Mentalt stärker det dig att du nu kan ta diskussioner och beslut utanför ditt område.

”Att ha pengar är bra, att ha kontroll över pengar är bättre.”

Under utbildningen går vi bland annat igenom:

 • Grundläggande begrepp och verktyg inom affärsekonomi
 • Varför och när man använder olika affärsekonomiverktyg
 • Hur man läser och analysera resultat- och balansrapporter samt årsredovisningar
 • Hur man utnyttjar ekonomiska rapporter som verktyg för att styra din avdelning i rätt riktning
 • Hur du styr med nyckeltal – inte bara finansiella nyckeltal
 • Hur man tar fram hållbara budgetar och kalkyler
 • Verktyg och begrepp vid finansierings- och investeringsbeslut

Styr rätt - Ekonomi för ekonomer

Företaget du arbetar på genererar inga bra siffror. Din roll som ekonom består till stor del av att arbeta med bokföring och bokslutsarbete. Du har fått i uppdrag att se över hur du kan öka likviditeten och lönsamheten samt styra företaget bättre. Vad och hur ska du göra det?

Utbildning

Utbildningen går igenom grundläggande begrepp inom affärsekonomi och hur de ärkopplade till din roll som ekonom. Du får en bättre förståelse för företagets lönsamhetsprocessoch känner en större trygghet att du styr med bästa möjliga verktyg. Mentaltstärker det dig att du nu kan ta diskussioner och beslut utanför ditt område.

”Ett företag utan pengar är som ett skepp utan segel.”

Under utbildningen går vi bland annat igenom:

 • Grundläggande begrepp och verktyg inom affärsekonomi
 • Varför och när man använder olika affärsekonomiverktyg
 • Hur man utnyttjar ekonomiska rapporter som verktyg för att styra företaget i rätt riktning
 • Vikten av företagets värderingar för ekonomistyrning
 • Hur vision, strategi och ekonomistyrning går hand i hand
 • Hur du styr med nyckeltal – inte bara finansiella nyckeltal
 • Hur man tar fram hållbara budgetar och kalkyler
 • Verktyg och begrepp vid finansierings- och investeringsbeslut

Rätt affärer - Ekonomi för säljare

Du sitter i en förhandling. Din motpart börjar prata med det ena ekonomiordet efter det andra och du känner att du inte vet vad det är han pratar om. Du känner dig nervös och tänker att om du visste mer ekonomi skulle du få en större trygghet i nästa liknande samtal

Utbildning

Utbildningen går igenom grundläggande begrepp inom affärsekonomi och hur de är kopplade till din roll som säljare. Du får en bättre förståelse för företagets lönsamhetsprocess och känner en större trygghet och kompetens att använda ekonomiska begrepp. Mentalt stärker det dig att du nu kan ta diskussioner och beslut utanför ditt område.

”Det svåraste med att göra bra affärer, det är att avstå från de dåliga.”

Under utbildningen går vi bland annat igenom:

 • Grundläggande begrepp och verktyg inom affärsekonomi
 • Varför och när man använder olika affärsekonomiverktyg
 • Hur vision, strategi och ekonomistyrning går hand i hand
 • Hur man utnyttjar ekonomiska rapporter som verktyg för att styra företaget i rätt riktning
 • Förståelse för kopplingen pålägg-marginal-inköpspris
 • Varför och hur man använder nyckeltal
 • Varför man arbetar med budget och kalkyler

Konsultrollen - Att tänka på som konsult

En konsult har stora möjligheter att prova olika arbetsuppgifter och få erfarenhet från olika situationer och miljöer. Man är även ansvarig för sin egen karriär, men hur gör man för att få drömuppdraget? Denna föreläsning ger dig praktiska tips för att lättare lyckas som konsult

Föreläsning med workshop

Under föreläsningen går vi igenom vad du bör tänka på som konsult, hur man som konsult

agerar i olika situationer samt hur man hanterar att man sitter på flera stolar. Vi kommer även genomföra övningar för att praktisk lära sig hur man hantera olika situationer när man är mellan uppdrag, inför uppdragsstart, under uppdraget samt vid uppdragets slut.

”Du får ingen andra chans att göra ett första intryck.”

Under föreläsningen går vi bland annat igenom:

 • Skapa dig ett personligt varumärke
 • Hur man kan dra nytta av sitt konsultföretag i sitt uppdrag
 • Spelregler som konsult
 • Sociala medier – att tänka som konsult
 • Förberedelse innan uppdraget börjat
 • Förstå och förankra din uppdragsbeskrivning
 • Visualisera prioriteringar och vad som är viktigt för ditt uppdra
 • Skapa relationer och nätverk under uppdragets genomförande
 • Avstämning med uppdragsgivaren efter fyra veckor
 • Ett lyckat uppdragsavslut