Projektledning

Du är projektledare för ett viktigt och tidskritiskt projekt. Du ansvarar för en kompetent projektgrupp, men du ser att förståelsen för vad som ska göras och varför saknas. Viktiga aktiviteter blir nedprioriterade och du känner att risken för en försening ökar. Vad ska du göra? Enklare-gruppen AB kan hjälpa dig med att göra en projektbesiktning av ditt företag. Vi erbjuder också utbildningar så som att skapa ett visuellt projektkontor eller vad du ska göra de fyra första veckorna som ny projektledare.

Kompetenssmedja – Lärorikt erfarenhetsutbyte

Du är projektledare för ett viktigt och tidskritiskt projekt. Du har gått ett antal kurser inom projektledning och vet vad du ska göra som projektledare. Dock känner du dig osäker på hur du ska göra det och har ett behov att diskutera dina erfarenheter och problem med andra.

Föreläsning med workshop

En kompetenssmedja ger ert företag ett kreativt och lärorikt erfarenhetsutbyte mellan era projektledare. Stor vikt ligger att engagera och få deltagarna att aktivt diskutera egna och andras praktiska erfarenheter i liknande situationer. I olika gruppövningar får deltagarna möjlighet att reflektera och dra lärdom av andra projektledares erfarenheter.

“Erfarenhet är inte vad man upplevt. Det är vad man gör med det man upplevt”

Ämnen kan vara:

 • Uppdragstart – de två första veckorna på uppdraget
 • Visualisering av projektinnehåll och prioritering
 • Gruppdynamik och högt till tak
 • Nätverk och skapa projektrelationer
 • Styrgruppspresentationer och projektmöten
 • Tidsplanering och att arbeta proaktivt
 • Konsult och projektledare – vad bör man tänka på
 • Effektiva och kreativa möte

Inslängd projektledare® – De fyra första veckorna

Du har precis fått reda på att du ska ta över ett projekt. Du är inspirerad och vill komma igång så snart som möjligt, men… Vad ska du göra först och framför allt hur ska du göra det? Som inslängd projektledare är det viktigt att du snabbt tar kommandot över ditt projekt.

Utbildning

Utbildningen ger dig ett systematiskt angreppsätt för de fyra första viktiga veckorna med betoning på att göra rätt saker först, men även stor vikt ligger i att lära sig hur du sedan gör dessa saker rätt. Du får en större förståelse hur du snabbt sätter dig in i projektet och skapar ditt nätverk genom att använda enkla verktyg, metoder och checklistor.

”De flesta vet vad som ska göras, det viktiga är hur man gör det.”

Under utbildningen går vi bland annat igenom:

 • Hur man lär sig använda rätt tankesätt som inslängd projektledare
 • Hur man skapar en strategi för dina fyra första veckor
 • Vad som är fördelen med en giraff, buffel och uggla i ditt projekt
 • Hur mål och krav i ditt projekt prioriteras enligt MoSCoW
 • Hur man gör sitt projekt SMART
 • Varför man bör göra en high-five med beställaren
 • Hur man skapar ett nätverk och får med sig sin projektgrupp
 • Hur en WBS lär dig förstå ditt projekt bättre
 • Hur man håller effektiva möten
 • Hur man håller en kreativ kick-off

Upp på väggen – Visuellt projektkontor

Du är projektledare för ett viktigt och tidskritiskt projekt. Du ansvarar för en kompetent projektgrupp, men du ser att förståelsen för vad som ska göras och varför det ska göras saknas. Viktiga aktiviteter blir nedprioriterade och du känner att risken för en försening ökar.

Föreläsning med workshop

Utbildningen ger dig ett systematiskt angreppsätt att på två veckor skapa ett visuellt projektkontor. Vi går igenom hur man steg för steg bygger upp kontoret och vad man bör tänka på. Vi ger dig praktiska tips och ni får även med er ett start-kit av Enklare-gruppens egendesignade post-it, som är enkla och självinstruerande att använda i ert projektkontor.

“En person som inte får information kan inte ta ansvar.

En person som får information kan inte låta bli att ta ansvar.”

Under utbildningen går vi bland annat igenom hur man:

 • Skapar en gemensam målbild av projektet
 • Visualiserar prioritering genom MoSCoW
 • Hanterar motstridiga behov
 • Skapar och följer upp tidsplan
 • På ett kreativt sätt lyfta problem och risker
 • Proaktivt arbetar med en förbättringstavla
 • Får förståelse och förankring med beställaren
 • Stämmer av att projektet har SMARTa mål

Uppdragsstart – Att lyckas som konsult

Du har precis fått reda på att du ska starta ett nytt uppdrag. Du är inspirerad och vill komma igång så snart som möjligt, men…. Vad ska du göra först och framför allt hur ska du göra det? Som konsult är viktigt att du snabbt kommer in i ditt arbete och styr över ditt uppdrag.

Utbildning

Utbildning ger dig ett systematiskt angreppsätt för de två första viktiga veckorna på ditt

uppdrag med betoning på att göra rätt saker först, men även stor vikt ligger i att lära sig

hur du sedan gör dessa saker rätt. Vi går igenom saker att tänka på som konsult, hur man

som konsult agerar i olika situationer samt hur man hanterar att man sitter på flera stolar.

”Du får ingen andra chans att göra ett första intryck.”

Under utbildningen går vi bland annat igenom:

 • Förberedelse innan uppdraget börjat
 • Skapa en strategi för de två första veckorna
 • Använda tankesätt som underlättar en uppdragsstart
 • Visualisera prioriteringar och vad som är viktigt för ditt uppdrag
 • Förstå och förankra din uppdragsbeskrivning
 • Lär dig organisationen och skapa ditt eget nätverk
 • Skapa dig ett personligt varumärke
 • Hur man kan dra nytta av sitt konsultföretag i sitt uppdrag
 • Avstämning med uppdragsgivaren efter fyra veckor
 • Spelregler som konsult

Projektledning – Kunskapslyft inför certifiering

Du är idag projektmedarbetare eller delprojektledare och trivs med att arbeta med projekt. Du har genom dina uppdrag stött på flera begrepp inom projektledning och känner behovet av att få en röd tråd kring hur man driver projekt, dvs en grundkurs i projektledning.

Utbildning

Utbildningen ger dig grunderna inom projektledning och passar väl inför en IPMA certifiering nivå D projektkunskap och nivå C projektledare. Utbildningen genomförs baserat på Bo Tonnquist bok ”Projektledning”. Boken stödjer gällande standarder inom projektledning – ISO 21500, PMBOK Guide (PMI) och ICB (IPMA).

”Projektledning kan vara enkelt. Först planera du ditt arbete, sedan arbetar du enligt din plan.”

Under utbildningen går vi bland annat igenom:

 • Projekt som arbetsform
 • Initiering av projekt
 • Förstudie
 • Skapa projektgruppen
 • Planering av projekt
 • Ekonomi, risk och kvalitet
 • Kommunikation
 • Att inleda genomförande
 • Projekt på rätt kurs
 • Leda och arbete i projekt
 • Resultat av projekt
 • Avsluta projekt
 • Följa upp effekten

Upp på väggen – Visuellt projektkontor

Du är projektledare för ett viktigt och tidskritiskt projekt. Du ansvarar för en kompetent projektgrupp, men du ser att förståelsen för vad som ska göras och varför det ska göras saknas. Viktiga aktiviteter blir nedprioriterade och du känner att risken för en försening ökar.

Konsulttjänst

Programmet Upp på väggen – Visuellt projektkontor, hjälper vi er att i fem tydliga steg bygga upp ett visuellt projektkontor för ert projekt. Vi skräddarsyr kontoret efter era behov och praktiska förutsättningar. I programmet ingår 1000 stycken special designade post-its som är enkla och självinstruerande att använda i ert visuella projektkontor.

1. Skapa en gemensam målbild av projektet
Tillsammans med beställaren och styrgruppen visualiserar vi effektmålen, projektmålen och tydliggör anledningen till projektet

2. Visualiserar prioritering och vad som är viktigt
Med hjälp av MoSCoW, projektprofil och en projekttriangel skapar vi fokus på rätt saker som hjälper styrgruppen att ta rätt beslut.

3. Tydliggöra beställare, styrgrupp och projektgrupp
Vi går igenom projektbeställare och styrgruppens roller och förankrar målbilden och prioriteringarna. Tillsammans med projektgruppen går vi genom målbild, förväntningar och även risker.

4. Arbetar fram ett projektinnehåll och en tidsplan för projektet
Vi bryter ned projektet med hjälp av en WBS – Work Break-down Structure. Därefter skapar vi en gemensam och realistiskt tidsplan

5. Risker, möjligheter och förbättringar
Vi kapar vi på ett kreativt sätt förståelse för vilka problem, risker och möjligheter som projektet har. Vi skapar även möjlighet till ständiga förbättringar genom vår förbättringstavla.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *