Verksamhetsutveckling

Du driver ett företag sedan många år. Ni har duktiga medarbetare, bra lokal och modern utrustning, men något säger dig att ni kan få ut mer av verksamheten. - Har vi blivit hemmablinda eller har vi helt enkelt blivit för bekväma?  Vi har föreläsningar med workshops samt tjänster för att hjälpa er på rätt väg. Kanske dags att boka in en Verksamhets-PT eller göra en värdemätare på ert företag?

Stig in i framtiden – En värdemätare för företaget

Du driver ett företag sedan många år tillbaka. Ni har duktiga medarbetare, bra lokal och modern utrustning, men något säger dig att ni kan få ut mer av verksamheten. 
– Har vi blivit hemmablinda eller har vi helt enkelt blivit för bekväma?

Föreläsning med workshop

Målet är att:

 • Stanna upp och reflektera över verksamheten
 • Identifiera lämpliga förbättringsområde

Värdemätaren på företaget baseras på Enklare-gruppens värdegrunder:

 • Engagerat ledarskap
 • Långsiktighet
 • Faktabaserade beslut
 • Kompetensutveckling
 • Allas delaktighet
 • Lära av andra
 • Ständiga förbättringar
 • Förebyggande åtgärder
 • Snabbare reaktioner
 • Samhällsansvar


Övningen kan med fördel kombineras med individuella verksamhetssamtal med ledningsgruppens medlemmar för att skapa ytterligare förståelse för värdemätaren samt identifiering av lämpliga förbättringsområden och åtgärder.

 

VerksamhetsPT – En nyckel till framgång

Du driver ett företag sedan många år tillbaka. Ni har duktiga medarbetare, bra lokal och modern utrustning, men något säger dig att ni kan få ut mer av verksamheten. 
– Har vi blivit hemmablinda eller har vi helt enkelt blivit för bekväma?

Konsulttjänst

Som er VerksamhetsPT hjälper vi er att se saker i ett nytt sken, blir bättre på målfokusering och får in ny energi till din verksamhet.

På samma sätt som man vet att man ska träna och äta rätt behöver man till och från stöd av en personlig tränare för att få saker och ting att hända och få kvalitet i det man gör.

Någon som kan vara ett bollplank, se saker ur ett annat perspektiv, agera klister mellan avdelningarna och genom små enkla åtgärder få organisationen i harmoni och framåtanda. Vi kallar det VerksamhetsPT.

Som oberoende person är det enklare att agera i organisationsöverskridande frågor och lättare att se bästa totala lösningen för verksamheten. Vi skapar engagemang vid förbättringsarbete och driver större frågor lika väl som små mindre insatser där de behövs.

Innan man tar in en VerksamhetsPT kan det vara en fördel att genomföra en workshop för en göra en temperaturmätning av företaget för att bättre hitta och förstå företagets förbättringsområden. Vi föreslår ”Stig in i framtiden – En värdemätare för företaget”.

”Om du alltid gör som du brukar göra – hur vet du då att du inte kan göra det bättre?”

Verksamhetssamtal – Värdera och reflektera

Det är lätt att hamna i samma hjulspår och inte se vad som behöver ändras och hur. Genom att agera oberoende bollplank hjälper vi er att reflektera och se saker i ett annat ljus. Syftet med verksamhetssamtalen är att hitta möjligheter och lämpliga förbättringar.

Konsulttjänst

Målet med samtalen är att:

 • Stanna upp och reflektera över organisationen
 • Identifiera lämpliga förbättringsområde


Verksamhetssamtalen genomförs med fokus på:

 • Ledarskap och delaktighet
 • Information och kommunikation
 • Trivsel och arbetsmiljö
 • Förbättringsområden att arbeta med framöver

Samtalen sker med fördel i ett samtalsrum som inte är i anslutning till ert kontor utangärna i annan del av fastigheten där inga arbetskamrater passerar. Detta ger en möjlighet för den anställde att känna att man kan prata fritt och framför allt sitta i en annan miljö än vid den dagliga kontorsplatsen.

Fokus på samtalen är individuell utveckling och det sker under sekretess. Inget av det som sägs förs vidare till andra i organisationen inte heller till beställaren av konsulttjänsten.

”Det krävs bara en person för att förbättra ditt liv, gissa vem?

Årsklocka – Så håller du koll på tiden

Du sitter i en ledningsgrupp och ni har ledningsmöte. Du reflekterar över hur mycket tid ni lägger på brandkårsutryckningar och att ledningsgruppen mer arbetar med dagliga detaljfrågor än strategiskt och långsiktigt. Vad skönt det hade varit om vi var mer proaktiva.

Föreläsning med workshop

Lär dig av julstressen – skapa en årsklocka! Det är många som köper julklapparna veckan innan jul. Det ligger i vår natur att vänta med saker som kan skjutas till morgondagen. Av den anledningen är det viktigt att skapa en årsklocka för företagets viktigaste händelser som till exempel mässor, företagsmöten, budgetarbete, konferenser och lanseringar.

”Det du gör just nu tar tid från allting annat, så arbetar du med rätt sak?”

Målet är att:

 • Skapa en årsklocka för företaget
 • Öka förståelse för avdelningarnas leveranser till varandra
 • Minska brandkårsutryckningarna inom företaget
 • Bättre planerade företagsgemensamma aktiviteter
 • Öka förståelsen när aktiviteter behöver startas


Övningen kan med fördel kombineras med individuella verksamhetssamtal medledningsgruppens medlemmar för att skapa ytterligare förståelse för årsklockan samt identifiering av lämpliga förbättringsområden och åtgärder.

Konsultrollen – Att tänka på som konsult

En konsult har stora möjligheter att prova olika arbetsuppgifter och få erfarenhet från olika situationer och miljöer. Man är även ansvarig för sin egen karriär, men hur gör man för att få drömuppdraget? Denna föreläsning ger dig praktiska tips för att lättare lyckas som konsul

Föreläsning med workshop

Under föreläsningen går vi igenom vad du bör tänka på som konsult, hur man som konsult agerar i olika situationer samt hur man hanterar att man sitter på flera stolar. Vi kommer även genomföra övningar för att praktisk lära sig hur man hantera olika situationer när man är mellan uppdrag, inför uppdragsstart, under uppdraget samt vid uppdragets slut.

”Du får ingen andra chans att göra ett första intryck.”

Under föreläsningen går vi bland annat igenom:

 • Skapa dig ett personligt varumärke
 • Hur man kan dra nytta av sitt konsultföretag i sitt uppdrag
 • Spelregler som konsult
 • Sociala medier – att tänka som konsult
 • Förberedelse innan uppdraget börjat
 • Förstå och förankra din uppdragsbeskrivning
 • Visualisera prioriteringar och vad som är viktigt för ditt uppdra
 • Skapa relationer och nätverk under uppdragets genomförande
 • Avstämning med uppdragsgivaren efter fyra veckor
 • Ett lyckat uppdragsavslut